Projelerin Ortak Özellikleri

projelerin ortak özellikleri

Projelerin Ortak Özellikleri

Projelerin Ortak Özellikleri

Projelerin Ortak Özellikleri dediğimiz kavramın içinde belli başlı bazı farklı bileşenleri mevcuttur. Bunları kısaca listeleyecek olursak

 • Projenin neden gerekli olduğunu tanımlamak,
 • Projenin gereksinimlerine sahip olmak, sonucundaki kaliteyi hesaplamak, kaynakları ve zamanlamaya tahmin edebilmek.
 • Yatırımı meşrulaştırmak için bir iş durumu sağlamak,
 • Karşılıklı anlaşma ve yatırımları garantiye almak,
 • Proje için bir iş takibi planı hazırlayıp bunu süreç esnasında uygulamak,
 • Projeyi hazırlayan ekibe liderlik edip, moral vermek,
 • Projedeki riskleri ve ortaya çıkabilecek problemleri yönetmek,
 • İş takibi sürecini gözlemlemek,
 • Projenin kasa takibini yapmak,
 • Kurumla yatırımcılar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak,
 • Kontrollü bir biçimde projenin sonunu getirmek.

Projeler ve dolayısıyla iş takibi iş dünyasında klasikleşmiş aktivitelerdendir. Bildiğiniz gibi bir proje insanların farklı görevlerle geçici süre bir araya gelip, etkili bir takım çalışmasıyla işi sonlandırmaları sürecidir. İş takibi de bu süreçten ayrı gibi görünse de aslında sürecin toparlayıcı unsurudur diyebiliriz.  Bu proje yönetimi ve iş takibi eylemlerini somut örneklerle tasvir edecek olursak; küçük bir mimar ofisindeki mimari bir projenin yönetimi ile dünya kupasını organize etmenin temelde aynı mantıkla işlediğini söyleyebiliriz.  Ancak bunun yanında yönetimsel zorlukları aynı olmadığını da ekleyelim. Bu iki proje yönetimi temelde nasıl aynı olacak derseniz temeldeki özelliklerini kıyaslayalım.
Her projenin ortak özellikleri

 • Çıktılar (bir şirket için yeni modern bir bina inşaatı gibi)
 • Sonuçlar ( Eski binadan oraya taşınılması süreci)
 • Faydalar (bina ve ulaşım giderlerinin düşmesi)
 • Stratejik hedefler (bu vesilesiyle şirketin hisselerinde yükseliş beklenmesi)

İşe böyle yaklaştığımızda gözümüze çarpan en önemli öge şüphesiz iş takibi ve proje yönetimidir. Bu iki yönetimsel faaliyet yukarıda bahsedilen bütün hedef ve faydaları sonuca bağlamak için en gerekli unsurlardır. Bunu yine futbolla tasvir edecek olursak iş takibi ve proje yönetimi eksikliği olan bir yerde, yıldızlar karmasını taktiksel olarak yönetemeyen teknik direktörlerin aldığı başarısız sonuçların bir benzeriyle karşılaşabiliriz. Tersten düşündüğümüzde takım yıldızlar karması olmasa bile “hoca faktörü çok önemli” atasözünde de olduğu gibi takımı yöneten işin rengini değiştirebilir.

Bu yazıyı paylaş