İş Takip Program

İş Takip Program

İş Takip Program

Günümüz de İş takip program ve proje yönetimi gelişen teknolojiyle birlikte gün geçtikçe daha da kolaylaşan ve buna bağlı etkisini arttıran faaliyetler haline gelmektedir. Bildiğiniz gibi projelerde genelde bir arada çalışmayan farklı iş kollarından insanlardan ortak bir amaç dahilinde çalışmaları ve belli bir süre içinde çalışmayı tamamlamaları beklenir. Bunu yapmak için de takdir edersiniz ki en büyük görev yöneticilere düşer.

Bir yöneticinin bu farklılıklar arasından ortak bir amacı gerçekleştirebilmesi içinde iş takip program ve proje yönetimini, kasa takibi ve müşteri takibiyle beraber yürütmesi gerekir. Müşteriler genelde projenin gidişatından haberdar olmak istediği için bu müşteri memnuniyeti bağlamında yapılması zorunlu bir eylemdir. Bunun yanında projenin bütçeye uygunluğu, getirisi-götürüsü gibi etmenlerin de takibi yine iş takibinin ayaklarından biri olarak karşımıza çıkar. Çok yönlü bu takip ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için de büyük bir dikkatle süreç boyunca bütün detayları takip etmek gerekmektedir.

İş takip program ve proje yönetimini 5 adımda ele alacak olursak;
1. Başlatma
2. Planlama
3. Yürütme
4. Gözlem ve Denetim
5. Sonlandırma

Görüldüğü üzere burada bahsi geçen “gözlem ve denetim” adımları tamamen iş takibinin bir sonucu olarak gerçekleştirilen eylemlerdir. İşin finalinden hemen önceki adım olması, İş takibi olmadan sonuca ulaşılamayacağının bir göstergesidir. Bunların hepsinin büyük bir dikkatle gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu dikkati sağlamak ve iş takibinin kalitesini arttırmak amacıyla da her zaman teknolojiden faydalanma gerekliliği oluşmuştur. Bu gereklilik başlarda basit ve çok amaçlı bazı programların iş takibine uyarlanmasıyla giderilmeye çalışılsa da yazılım sektöründeki müthiş ilerleme sayesinde artık direk bu iş için kullanılabilecek programlar mevcuttur. Bu programlardan UPSİS  isimli olanı ele alırsak; hem desktop hem de mobile uygulama barındırmasıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca iş takibini sadece yöneticinin yapması için tasarlanmamıştır. Aynı zamanda projenin diğer taraflarının da kendileri ile alakalı konularda takip yapabilmesi ve süreçte herkesin aktif olarak işleyişi görmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle işin içine müşterinin de iş takibi yapabilme özelliğini katıyor olması da bütün tarafların memnun kalması adına güzel bir özelliktir.

Bu yazıyı paylaş