İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumsal firmalar için geliştirilen İK yazılımı ile ihtiyacınıza en uygun çözümleri sunuyoruz.  Kullanımı kolay ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilen  modüllerimiz ile iş hayatınızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

Seçme ve Yerleştirme

• Personel taleplerinin aranılan kriterlere göre belirlenmesi
• İlanlar ve maliyetlerinin takibi
• Başvurulara ait görüşmelerin takibi
• İstenilen kritere göre aday seçebilme
• Sınav takibi
• Adaylara sonuçlarını mektup / e-mail gönderebilme
• İşe alım sürecinin takip ve kontrolü

İnsan Kaynakları ve Organizasyon

• Organizasyon yapısının sistematik oluşturulması ve raporlama alt yapısının kurulması
• Personel özlük ve sicil bilgileri (Adres bilgisi, Nüfus cüzdanı bilgisi, Bildiği yabancı diller, Mezun olduğu okullar, Eş ve çocuk bilgileri, Eski işyeri bilgileri, Şirket öncesi kurs ve seminerler, Statü ve ücret değişikliği detayları, Aldığı ödül ve uyarılar, Kontrol listelerinin oluşturulması, Eğitim bilgileri, Geçirdiği hastalıklar, Personel hakları)
• İzin İşlemleri (Grup bazında izin hakediş skalası tanımlama, Farklı izin türleri tanımlama, Dönemsel izin planlaması, İzin kartlarının oluşturulması, Fazla çalışma karşılığı izin takibi, İzin maliyet değerlerinin raporlanması)
• Günlük Doküman Takibi (Durum değişikliklerine göre birden fazla form yaratabilme, Kuruma özel iş akdi ve form tanımlama, Referans mektupları, Statü formları, Yurt dışı seyahatler için konsolosluk yazıları)
• Yabancı Personel İşlemleri (Çalışma ve ikamet izinleri, Uçak bileti hakkı, Çocuk parası takibi)
• Raporlar ve Yasal Bildirimler (Kıdem ve ihbar yükü raporu, Turnover raporları, Doğum günü listesi, Durum çizelgeleri, Kimlik bildirim formu, İşyeri kaza bilgileri
• İşten Çıkış Yönetimi (Çıkış kontrol listesi, İşten ayrılış anketi düzenleme, Çıkış sebeplerine göre kıdem-ihbar hesaplama, Çıkış mektupları (tebligat, ibraname, çıkış hesap formu)

Eğitim Takibi

• Personel / Eğitim bazında maliyetlendirme
• Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerin karşılaştırılması
• Kişi başı eğitim saati ve maliyetlerinin hesaplanması
• Eğitim / Eğitmen / Katılımcı bazında değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme anketleri
• Personel eğitim talepleri (Kariyer eğitim ihtiyaçları, Sicil amiri talepleri, Kişisel talepler, Eğitim talep anketleri)
• Eğitim planları oluşturma (Sınıf / Eğitim bazında katılımcı, Eğitim duyuruları, Çağrı / Davet mektupları)
• Oryantasyon Eğitimleri (Oryantasyon takvimi, Eğitmen ve yer belirleme, Belirlenen kriterlere göre değerlendirme)
• Eğitim takibi raporlaması (Personel planlama ve gerçekleşme raporlama, Yıllık / Aylık eğitim çizelgeleri, Eğitim bütçesi raporları, Planlanan ve gerçekleşen eğitim karşılaştırması ve maliyetleri)

İş Sağlığı

• Personel sağlık kartlarının oluşturulması
• Tedavi, sağlık muayenesi bilgilerinin takibi
• İş kazası kayıtlarının oluşturulması
• Vizite kağıdı, sağlık belgesi hazırlayabilme
• Kontrol listelerinin hazırlanması
• İş kazaları bildirimi
• Portör Muayenesi Kontrol
• Tedavi Listesi
• Ekran açılışında hatırlatmalar (aşı, portör dönemi yaklaşanlar)

Personel Bütçesi

• Birden fazla aylık / dönemsel personel bütçesi hazırlama
• Bütçeyi revize edebilme
• Bütçeden revizyonlara kayıt aktarabilme
• Personel bazında bütçe rakamlarının girilebilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin girilmesi
• Genel bütçe kalemlerinin kişi bazlı dağılımı
• Bütçe ile gerçekleşen rakamların karşılaştırılması

Raporlama Modülü

• Sık kullanılan rapor formatlarının hazır halde gelmesi
• Kayıtları gruplayabilme
• İstenilen sıralamaya göre raporu tanzim edebilme
• Kayıtlara filtre verebilme
• İsteğe göre rapor hazırlama
• Rapor kolonlarının kullanıcı tarafından seçilerek oluşturulması
• Oluşturulan raporların excele direkt aktarılması

Bordro

• Netten brüte, brütten nete bordro hesaplama
• Formüller yardımı ile otomatik puantaj oluşturma
• Hızlı puantaj girişi yapabilme ve excel üzerinden puantaj oluşturma
• Personel kredi, borç ve icra takip edebilme
• Özel sigorta takibi ve bordroya yansıtılması
• Aylık icmal ve listelerin hazırlanması
• SGK işlemleri (e-bildirge ve XML dosya oluşturma)
• Geçmişe ait bordro tanzim edebilme
• Banka maaş dosyası hazırlama
• Mahsup fişi hazırlama / Muhasebe entegrasyonu
• PDKS sisteminden bilgi aktarımı
• Toplu sözleşme fark bordroları

Zimmet Takibi

• Zimmet gruplarının oluşturulması (Bilgisayarlar, Ofis ekipmanları, Arabalar)
• Zimmet gruplarına göre türlerin oluşturulması (Marka, Model)
• Zimmet statülerinin belirlenmesi
• Zimmetlerin personele bağlanması
• Zimmet hareketlerinin takibi

Masraf Takibi

• Personel tarafından masraf detaylarının girilmesi
• Masrafların yöneticiler tarafından takip edilmesi
• Gelen masrafların muhasebe sistemine aktarılması
• Masrafların raporlanması

Tanıtım Videosu