Author - serdar

Projenize Uygun Yazılım

Projenize Uygun Yazılım

Projenize Uygun Yazılım Projenize Uygun Yazılım bulmak  eskiye göre çok daha etkili ve sık yapılması gereken eylemler halinde gelmiştir.  2000’li yılların başından beri hızla gelişen iletişim çağı ve internet teknolojileri başlarda bu iş ve proje takibi işlerini çok çok kolaylaştıran nimetler sundu.  Örneğin; MS Office programları. Fakat son yıllarda bu hızlı gelişim önü alınmaz bir halde devam edince artık bu bahsettiğim Office programlarını bile solda sıfır bırakacak yazılımlar geliştirildi. Bu vesileyle artık projenin içinde yer alan bütün elementleri bir arada ve [...]

projelerin ortak özellikleri

Projelerin Ortak Özellikleri

Projelerin Ortak Özellikleri Projelerin Ortak Özellikleri dediğimiz kavramın içinde belli başlı bazı farklı bileşenleri mevcuttur. Bunları kısaca listeleyecek olursak Projenin neden gerekli olduğunu tanımlamak, Projenin gereksinimlerine sahip olmak, sonucundaki kaliteyi hesaplamak, kaynakları ve zamanlamaya tahmin edebilmek. Yatırımı meşrulaştırmak için bir iş durumu sağlamak, Karşılıklı anlaşma ve yatırımları garantiye almak, Proje için bir iş takibi planı hazırlayıp bunu süreç esnasında uygulamak, Projeyi hazırlayan ekibe liderlik edip, moral vermek, Projedeki riskleri ve ortaya çıkabilecek problemleri yönetmek, İş takibi sürecini gözlemlemek, Projenin kasa takibini yapmak, Kurumla yatırımcılar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak, Kontrollü bir biçimde projenin [...]

İş takibi programları

İŞ TAKİBİNDE GÖZLEM VE DENETİM

İŞ TAKİBİ PROGRAMI İş takibi programları gelişen teknolojiyle birlikte gün geçtikçe daha da kolaylaşan ve buna bağlı etkisini arttıran faaliyetler haline gelmektedir. Bildiğiniz gibi projelerde genelde bir arada çalışmayan farklı iş kollarından insanlardan ortak bir amaç dahilinde çalışmaları ve belli bir süre içinde çalışmayı tamamlamaları beklenir. Bunu yapmak için de takdir edersiniz ki en büyük görev yöneticilere düşer. Bir yöneticinin bu farklılıklar arasından ortak bir amacı gerçekleştirebilmesi içinde iş takip ve proje yönetimini, kasa takibi ve müşteri takibiyle beraber yürütmesi [...]

iş takibi

İŞ TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRAN ARAÇLAR

İŞ TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRAN ARAÇLAR İş takibi kısaca belirli bir ürün ya da hizmet ortaya koymak adına yapılan iş tamamlanana kadar takibini yapmaktır. Genelde projeler belirli bir zaman çizelgesi paralelinde ilerleyen başlangıç ve bitiş tarihleri ayarlanmış durumdadır. Projeler bir bakıma farklı iş ve görevlerin birleşiminin sonunda tek bir amaca ulaşmaya yönelik hazırlanan planlar bütünüdür diyebiliriz. Bazı projeler tekrarlanan cinsten bazıları geçici bazıları ise tek sefer mahsus olabilmektedir. Her proje kendine özgü bir yapıda olduğu gibi her projeye ait farklı kaynak ve [...]

patron ve yönetici raporları

PROJENİN YÖNETİMİ VE TAKİBİ

Projenin yönetimi ve takibi işletmeler için iş disiplini oluşturan önemli bir olgudur. Herkes yürütmekte olduğu projenin başarıyla sonuçlanmasını ister. Ancak bunu istemek, projenin başarıyla sonuçlanması için elbette ki yeterli değildir. Projenin yönetimi ve projenin takibi, başarının en önemli iki ayağını oluşturmaktadır. Bir projenin başarıya ulaşması için proje planlandığı esnada harcanılan çaba, projeye gösterilen özen ve projeye olan yetenekleriniz de oldukça önemlidir. Projenin yönetimi ve takibi de tüm bunlara bağlı olarak hassasiyet gerektiren bir konudur. Bir projeyi yönetirken ve projenin [...]